Kašinska 9, 10 360 Sesvete

Razlike programa Obzor 2020. i Obzor Europa

Europska unija uspostavila je razne fondove i programe kojima pruža financijsku potporu poduzetnicima i javnim tijelima kako bi se poticao rast, ali i ojačala ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija među državama članicama. Jedan od najznačajnijih programa kojima se teži postizanju rasta putem promicanja znanstvenog i tehnološkog napretka je Obzor 2020. (engl. Horizon 2020). Obzor 2020. je program za istraživanje i inovacije Europske unije koji se provodi u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Program ima tri glavna prioriteta koji se sastoje od raznih aktivnosti:

Prioritet 1: Izvrsna znanost
• Europsko istraživačko vijeće (ERC) – jačanje istraživanja u graničnim područjima znanosti
• Buduće i nadolazeće tehnologije (FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte
• Aktivnosti MSCA (Marie Sklodowska Curie Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi i osposobljavanje istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnoj mobilnosti
• Istraživačke infrastrukture (RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture

Prioritet 2: Industrijsko vodstvo
• Vodstvo u razvojnim tehnologijama (LEIT) – podrška kolaborativnim istraživačkim i inovacijskim projektima usmjerenima na upotrebu ključnih razvojnih tehnologija (KET); informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), nanotehnologije, biotehnologija, napredni materijali i proizvodnja te prerada i svemir
• Pristup rizičnom kapitalu – za mala i srednja poduzeća
• Inovacija u malim i srednjim poduzećima – u svrhu promicanja njihovog rasta i inovativnosti

Prioritet 3: Društveni izazovi
• Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
• Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija
• Sigurna, čista i učinkovita energija
• Pametni, zeleni i integrirani promet
• Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
• Uključiva inovativna i promišljena društva
• Sigurna društva

Horizontalnog karaktera su aktivnosti Širenje izvrsnosti i sudjelovanja te Znanost za društvo i u društvu, a u program su uključene i aktivnosti Europskog instituta za inovacije i tehnologiju te Zajedničkog istraživačkog centra.

Što se tiče proračuna samog programa, on iznosi 78,6 milijardi eura od kojih je 29,7 milijardi eura namijenjeno društvenim izazovima, 24,4 milijardi eura namijenjeno prioritetu Izvrsna znanost, a 17 milijardi eura Industrijskom vodstvu. Preostali iznosi u rasponu od 0,5 do 2,7 milijardi eura namijenjeni su Znanosti u i za društvo (0,5 milijardi eura), Širenju izvrsnosti i sudjelovanja (0,8 milijardi eura), Zajedničkom istraživačkom centru (1,9 milijardi eura) te Europskom institutu za tehnologiju (2,7 milijardi eura). Sredstva se dodjeljuju u obliku; bespovratnih sredstava za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri različite zemlje članice ili pridružene zemlje), bespovratnih sredstava za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju), aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti), sufinanciranja aktivnosti (co-funding), instrumenata za MSP, predkomercijalne nabave, javne nabave inovativnih rješenja i nagrada.

Za razliku od programa Obzor 2020. koji je trenutno u provedbi te se njegova provedba bliži samom kraju, Obzor Europa (engl. Horizon Europe) je program koji Europska unija planira implementirati za programsko razdoblje 2021. – 2027., a predstavljat će svojevrsni nastavak programa Obzor 2020. Sam program još nije donesen te su u tijeku pripreme i pregovori Europske komisije s Parlamentom i Vijećem kako bi se utvrdile aktivnosti i prioriteti te proračun koji Europa planira namijeniti istraživanju i inovacijama u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju. Dana 7. lipnja 2018., Europska komisija je iznijela prijedlog programa Obzor Europa s ukupnim proračunom od oko 100 milijardi eura koji se za razliku od Obzora 2020. sastoji od 3 stupa koji se sastoje od sljedećih aktivnosti i klastera:

Prvi stup: Izvrsnost u znanosti
• Europsko istraživačko vijeće – podrška pionirskim istraživanjima
• Aktivnosti Marie Sklodowska-Curie – omogućavanje znanstvenicima da steknu nova znanja i vještine u okviru mobilnosti i osposobljavanja
• Istraživačke infrastrukture – za integrirane i međusobno povezane vrhunske istraživačke infrastrukture

Drugi stup: Globalni izazovi i industrijska konkurentnost Europe
• Klasteri:
◦ zdravlje
◦ kultura, kreativnost i uključivo društvo
◦ civilna sigurnost za društvo
◦ digitalizacija, industrija i svemir
◦ klima, energija i mobilnost
◦ hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš

Treći stup: Inovativna Europa
• Europsko vijeće za inovacije – potpora revolucionarnim inovacijama s potencijalnom stvaranja novih tržišta
• Europski inovacijski ekosustavi – povezivanje regionalnim i nacionalnim subjektima iz inovacijskog sektora
• Europski institut za inovacije i tehnologiju – okupljanje ključnih subjekata (u području istraživanja, obrazovanja i poduzetništva) oko zajedničkog cilja poticanja inovacija

Horizontalnog karaktera su aktivnosti Širenja sudjelovanja i izvrsnosti te Reforma i jačanje europskog sustava istraživanja i inovacija.
Najveći dio proračuna programa namijenjen je drugom stupu (52,7 milijardi eura), drugom stupu namijenjeno je 25,8 milijardi eura, Inovativnoj Europi 13,5 milijardi eura. Manji iznosi namijenjeni su horizontalnim aktivnostima (2,1 milijardi eura) i Euroatomu (2,4 milijardi eura). Omotnicom je obuhvaćeno i 3,5 milijardi eura dodijeljenih u okviru fonda InvestEU.