Kašinska 9, 10 360 Sesvete
IZRADA POSLOVNOG PLANA

Poslovni plan sadržava poslovne ideje i mjere koje su potrebne za realizaciju posla . Također sadrži i procjenu potrebnih ljudskih i financijskih troškova i očekivani prihod kako bi se procijenila isplativost same investicije . Poslovni planovi danas su potrebni za dobivanje povoljnih kredita koje nudi HAMAG BICRO i HBOR . Također sve poslovne banke za odobravanje kredita većeg iznosa zahtjevaju izradu poslovnog plana .

PREPORUČENI SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA :

1. PODACI O PODUZETNIKU
1.1. O OSOBI PODUZETNIKA
1.2. PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI

2. POLAZIŠTE
2.1. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE
2.2. RAZLOZI OSNIVANJA
2.3. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA

3. PREDMET POSLOVANJA ( PROIZVOD ILI USLUGE )

4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST
4.1. TRŽIŠTE NABAVE
4.2. TRŽIŠTE PRODAJE

5. TEHNOLOŠKO – TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA
5.1. OPIS TEHNOLOGIJE
5.2. STRUKTURA TROŠKOVA
5.3. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

6. LOKACIJA
7. ZAŠTITA OKOLINE
8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA
9. ZAKLJUČAK

Da bi neka usluga ili proizvod dobili svoje mjesto na tržištu ,moraju imati kvalitetno pripremljen poslovni plan .  Znalo se dogoditi da mnogo izvrsnih ideja i projekata bude odbijeno radi loše napisanog poslovnog plana . Nemojte da se to dogodi i vama.  Budite mudri i nemojte dozvoliti da vaša ideja ostane samo slovo na papiru. Odaberite vrhunski tim stručnjaka koji će vašu ideju provesti u djelo .