Kašinska 9, 10 360 Sesvete
EU fondovi

IZRADA DOKUMENTACIJE I INVESTICIJSKE STUDIJE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE ZA DOBIVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za prijavu na EU natječaje potrebno je iskustvo u pripremi natječajne dokumentacije. Odluka o prihvatljivosti projekta donosi se na temelju broja bodova. Osigurajte svoj maksimalan broj bodova profesionalnom i kvalitetnom izradom dokumentacije. Pomoći ćemo vam da vaša ideja postane stvarnost. Kod velike većine projekata za koja se dobivaju bespovratna sredstva EU ne može se financirati 100% od iznosa projekta. Investitor mora sam ,vlastitim sredstvima ili poduzetničkim kreditom financirati dio koji nije sufinanciran i dio neprihvatljivih troškova projekta. Pomoći ćemo vam u odabiru kredita kako bi namirili dio koji nije financiran u projektu. Postoje programi kreditnog financiranja HABOR-a po kamati od 2,4% godišnje ( rok otplate do 10 godina ) ili 2,7 % godišnje ( rok otplate dulji od 10 godina ) primjenjivo za zahtjeve odobrene do 31.12.2017. Za sve informacije stojimo vam na raspolaganju i veselimo se svakoj budućoj suradnji.

Potrebna dokumentacija za uspješno apliciranje na bespovratne potpore u 2017.g.

D.O.O. i OBRTI:

 • Ukoliko ste obveznik poreza na dobit, GFI za posljednje tri godine
 • Ukoliko ste obveznik poreza na dohodak – za posljednje tri godine:
  • Knjigu primitaka i izdataka
  • Knjigu ulaznih i izlaznih računa
  • Pregled potraživanja i obveza
  • Pregled materijalne imovine (obrazac DI, sa elementima: godina nabave, vijek trajanja, stopa amortizacije, nabavna i sadašnja vrijednost)
 • BON 2 – ne odmah, tek na kraju izrade elaborata zbog roka važenja od 10 dana
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga – ne starija od 30 dana
 • Potvrda Porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika – ne starija od 30 dana
 • Izvadak iz sudskog registra
 • Broj zaposlenih
 • Kontakt podaci – mail, telefon, fax
 • Kontakt podaci odgovorne osobe – mail, telefon; stručna sprema
 • Životopis odgovorne osobe (voditelja projekta)
 • Životopis još jednog zaposlenika (kojeg možemo staviti kao koordinatora projekta)
 • Osobna iskaznica odgovorne osobe
 • Ponuda za svako pojedino ulaganje i ponuda/račun za opći trošak
 • Obrazac JOPPD za mjesec koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave

Osim navedenog, potrebno je dostaviti i:

 • Kratak opis poduzeća (čime se bavite, koliko imate zaposlenih, stručna sprema zaposlenih), te kratak opis
  planirane investicije
 • Jeste li već započeli s provedbom investicije? (ako da, molimo navedite koje ste aktivnosti izvršili?)
 • Procjena broja novih radnih mjesta stvorenih projektom
 • Procjena povećanja prihoda od prodaje
 • Procjena povećanje prihoda od izvoza + očekivani prihodi na domaćem tržištu
 • Predviđeno vrijeme trajanja projekta
 • Molimo navedite vlasničku strukturu Vašeg poduzeća
 • Ukoliko poduzeće posjeduje udjele u nekom drugom poduzeću, molimo navesti o kojim poduzećima se radi i
  koliko iznose spomenuti udjeli
 • Ukoliko ste od početka poslovanja poduzeća poduzeli i završili investicije u vrijednosti cca 1 milijun eura,
  molimo navedite koliko ste takvih investicija poduzeli (potrebno zbog procjene iskustva prijavitelja u
  provedbi projekata što predstavlja jednu od kategorija koje se ocjenjuju)
 • Popis roba, proizvoda i usluga, te cijene
 • Kalkulaciju cijena novih proizvoda sa novim strojem ako se kupuje
 • Predviđeno vrijeme povrata investicije